סיכת צלמית אשה

:מחיר
₪ 195
סיכת צלמית אישה עשויה כסף. העתק מצלמיות נשים עשויות חרס, מתוך אוסף המוזיאון. צפון סוריה 1900-2750 לפנה"ס;