מחרוזת מינואית

:מחיר
₪ 885
מחרוזת מינואית, בעלת תליונים עגולים למחצה, דמויי פרח השושן, ערוכים לסירוגין. מיקנה, המאות ה-14-ה-13 לפנה"ס העתק מהמקור הנמצא באוסף מוזיאון ארצות המקרא ירושלים