סיכת רוזטה קטנה

:מחיר
₪ 265
סיכה בציפוי זהב, עשויה לפי הדגם של "עגילי נעץ" הנמצאים באוסף מוזיאון ארצות המקרא. מאזור אטרוריה, המאה השישית לפנה"ס.;;