מחרוזת דמויי צמח הפפירוס

:מחיר
₪ 980
מחרוזת בציפוי זהב, בעלת חרוזים דמויי צמח הפפירוס אזור מיקנה, המאות ה-14- ה-13 לפנה"ס. מאוסף מוזאון ארצות המקרא ירושלים.