עגילי ורדה

:מחיר
₪ 185
עגילים בציפוי זהב, המורכבים מוורדות בגדלים שונים. יווני-רומי, המאות השלישית - הרביעית לפנה"ס. העתק מהמקור הנמצא באוסף מוזיאון ארצות המקרא ירושלים.;