מחרוזת וורדות

:מחיר
₪ 1260
מחרוזת בציפוי זהב, המורכב מוורדות בגדלים שונים. יווני-רומי, המאות הרביעית-השלישית לפנה"ס. העתק מהמקורי הנמצא באוסף מוזיאון ארצות המקרא ירושלים.;