חפירות – אמנות מזמן עכשיו היא תערוכה קבוצתית של אמנות ישראלית, שבמרכזה עיסוק בארכיאולוגיה.
היא מוצגת באולמות ובינות למוצגים, מתערבת ברצף ההיסטורי של תערוכת הקבע של המוזיאון ומאפשרת שיח בין-תקופתי לצד שיח בין-דורי בתוך האמנות הישראלית עצמה.
העבודות המוצגות בתערוכה חוקרות לעומק את היחסים בין הארכיאולוגיה של המזרח הקדום ותרבויות מצרים, יוון ורומא – ובין אמנות ישראלית עכשווית.

הדרכות בתערוכה:
שישי | 10.12.2021 | 21.1.2022 | בשעה 11:30 – סיור ומפגש אמנותי עם רוני ברששת, רכזת אמנות, מחלקת חינוך והדרכה
התערוכה "חפירות – אמנות מזמן עכשיו" מוצבת בין המוצגים העתיקים של מוזיאון ארצות המקרא, כמו שכבה נוספת שמזמינה את הצופה לחקור ולחשוף רעיונות וקשרים.
בסיור ננוע בין הממצא העתיק והאמנות העכשווית, ניגע בשאלת הגבולות בין ממצא ארכיאולוגי לאמנות. נתבונן ביצירות של האמנים שהניחו את אבני היסוד לאמנות הישראלית ובעבודותיהם של אמנים עכשוויים, באופן בו משקפת האמנות שלהם את חיפוש הזהות ומקומה של האמנות תוך שהם מתבוננים בעבר הקרוב והרחוק.
לצד זה נראה כיצד מוטיבים שונים מקבלים משמעות שונה בהתאם לזמן וכיצד החומריות המשתנה משקפת את התמורות.

שישי |  25.2.2022 | בשעה 11:30 – סיור מיוחד בתערוכה עם גיא דגני, מדריך בכיר במוזיאון

ללא תשלום נוסף למחיר הכניסה למוזיאון ובהרשמה מראש כאן

***

שיחי גלריה עם האוצרת שירה פרידמן:
יום שישי 1.4.22, בשעה 11:30 | כלול במחיר הכניסה למוזיאון

 ללא תשלום נוסף למחיר הכניסה למוזיאון ובהרשמה מראש כאן

***