גלריה ע"ש הרייט וליאון פומרנץ

הגלריה מציגה כלי נשק ותיאורי לוחמים מאזורים שונים במזרח הקרוב הקדום בתקופת הברונזה, כאשר ברקע  סיפור מלחמת המלכים בבראשית י"ד.