עם  מותו של אלכסנדר הגדול התפצלה האימפריה שלו למספר ממלכות שהקימו מצביאיו. המוצגים בגלריה מתייחסים לשלטון בית תלמי במצרים ולשלטון בית סלווקוס בסוריה.

בימי השלטון הסלווקי פרץ ביהודה מרד המקבים וקמה הממלכה החשמונאית.