מוצאם המשותף של בני האדם, המתואר בספר בראשית, מומחש בשלושת ארונות התצוגה שבקדמת הגלריה, המייצגים את בניו של נח. המפה הגדולה שמציגה את ארצות המקרא עוקבת אחרי מסעו של אברהם מאור כשדים לארץ כנען ומשרטטת את גבולות האימפריות ששלטו באזור.

מול המפה מופיע ציר זמן המציין אירועים היסטוריים מרכזיים שהתרחשו בארצות המקרא.

המוצגים בגלריית המבוא מייצגים את הגלריות השונות בתערוכת הקבע.