גלריה זו מתייחסת לממלכה האשורית התיכונה ולשושלת הכשית ששלטה בבבל במאות ה-15–12 לפנה"ס, ומציגה את תרבותם של שבטי נוודים שהגיעו לאיראן בראשית האלף הראשון לפנה"ס.
במרכז הגלריה מוצגים ממצאים מחורבת קיאפה, אתר מרתק בשפלת יהודה בו התגלתה עיר מימיו של דוד המלך.  (בצילום: פך בירה מחורבת קיאפה, באדיבות רשות העתיקות)