המוצגים בגלריה ממחישים את חשיבותה של האמונה בחיים שלאחר המוות בתרבות מצרים העתיקה. במרכז הגלריה דגם המשחזר את הפירמידות – אתר הקבורה המלכותי בגיזה.