גלריה ע"ש רחל ומשה שיינברג

הגלריה מציגה את שלביה האחרונים של  התרבות המצרית העתיקה תחת השלטון הרומי ובתקופה הביזאנטית. בתקופה זו דעך מנהג חניטת המתים  ונעלם לגמרי עם עליית הנצרות במצרים.