הגלריה מתייחסת ליהודה בימי השלטון הרומי שבמהלכם חרב בית המקדש השני ודוכא מרד בר-כוכבא. החפצים המוצגים בה משקפים את הדת היהודית, את העולם הפגאני ואת ראשיתה של הנצרות.