בראשית האלף הראשון לפנה"ס נוסדו בסוריה ובמזרח אנטוליה ערי ממלכה ארמיות כגון ארם-צובה וארם דמשק וכן ממלכות ניאו-חתיות כמו כרכמיש וחמת.
בגלריה מוצגים לוחות אבן ותבליטים שעיטרו קירות ארמונות ומקדשים, וכן מצבות אבן ששימשו בפולחן.