בגלריה זו מוצגות התרבויות הנזכרות בסיפורי האבות. על רקע האמונה באלים רבים שרווחה באותה תקופה, צמחה אמונתו של אברהם באל  אחד. לוח בכתב היתדות בשפה השומרית מתאר את טקסי הפולחן בחודש שַבָּטוּ (הוא שבט) בארץ הולדתו של אברהם.