גלריה ע"ש לילי ונתן סילבר

תפארתה של ממלכת פרס, המתוארת במגילת אסתר, באה לידי ביטוי במגוון המוצגים בגלריה, כמו כלי הכסף ששימשו במשתאות והתכשיטים המרהיבים. בימי שלטון פרס קיבלו גולי יהודה בבבל היתר לשוב למולדתם ולבנות מחדש את בית המקדש בירושלים.