גלריה ע"ש זאב ראובן בורובסקי

בגלריה מוצג עולמם הדתי של בני שוּמֶר ואכד בדרום מסופוטמיה. דמויות סוגדים, חותמות עם תיאורים מיתולוגיים ודגם הזיקוּרת, המגדל המקודש של העיר אוּר, מלמדים על היחס בין עולם האלים לעולמם של בני האדם במסופוטמיה הקדומה.