בגלריה מוצגים חפצים מתקופת הממלכה החדשה במצרים ושכנותיה מצפון (כנען, סוריה וארץ החתים). אפשר שתקופה זו משתקפת בסיפור יציאת מצרים.