ערב ראש השנה - המוזאון סגור

   

יום ראשון (ערב ראש השנה) | 9.9.18  | המוזאון סגור

יום שני – יום שלישי (ראש השנה) | 10-11.9.18 | המוזאון סגור