יום הבחירות לרשויות המקומיות

ביום הבחירות לרשויות המקומיות, יום שלישי, 30.10.18 | שעות פתיחת המוזאון: 10:00-14:00