15.3 | המוזיאון יהיה סגור למבקרים בעקבות מרתון ירושלים וסגירת הצירים באזור.