לתשומת לבכם, ביום רביעי | 17.4 | המוזיאון יהיה פתוח למבקרים בין השעות 09:30-17:30