לתשומת לבכם, כניסת ילדים למוזיאון בימי רביעי במהלך אוגוסט, הינה בתשלום לאורך כל שעות הפעילות