לתשומת לבכם, בימי רביעי בחודש יולי כניסת ילדים הינה בתשלום, לאורך כל שעות הפעילות