הסיור עם גלית זרחי ב 6.9 במסגרת "שישי אישי" - מבוטל