המוזיאון פתוח לביקורי קבוצות בתיאום מראש ובליווי מדריך מטעם המוזיאון, בהתאם להנחיות התו הסגול. הביקור במוזיאון הינו בתיאום מראש בלבד.

המוזיאון פתוח לביקורי קבוצות בתיאום מראש ובליווי מדריך מטעם המוזיאון, בהתאם להנחיות התו הסגול. 
לפרטים ולתאום ביקור והדרכה: 02-5611066.