עקב הנחיות הממשלה, המוזיאון יהיה סגור למבקרים בתאריכים 17.9-11.10, בכפוף להנחיות שיאושרו על ידי הממשלה.