מועצת הפיס לתרבות ואמנות בשיתוף מוזיאון ארצות המקרא בירושלים מזמין אמניות ואמנים להגיש מועמדות לתכנית רזידנסי שנתית בתמיכת מפעל הפיס.

התכנית מבקשת להרחיב את גבולות השיח אודות ארכאולוגיה והיסטוריה בכלל ותרבויות המזרח הקרוב הקדום המוצגות במוזיאון ארצות המקרא בפרט, באמצעות הזמנה של אמניות ואמנים עכשוויים להגיב לאוספי המוזיאון על ממצאיהם השונים, לפעול ולהתערב בחללי התצוגה ולחשוב מחדש את/על הנרטיבים המלווים את האוספים.

התכנית מתאימה לאמניות ואמנים שפרקטיקת העבודה שלהם מבוססת מחקר וכאלה המעוניינים לעסוק בשאלות הקשורות בארכיאולוגיה, היסטוריה ותרבות בהקשרים רחבים.

במסגרת תכנית הרזידנסי יקבלו האמניות והאמנים סטודיו לעבודה, גישה לאוספים ולארכיונים של המוזיאון וסיוע של אוצרי האוסף של המוזיאון. בנוסף, תעמוד לרשותם האפשרות לפגוש מומחים שונים מתחומים שונים שאינם עובדי המוזיאון בהתאם לצורך של כל אחת ואחד מהמשתתפים.

בתכנית ייקחו חלק שלוש/ה אמנים ואמניות עכשוויים שיוזמנו להתארח במוזיאון למשך שלושה חודשים כל אחת/ד, במהלך תקופות שונות של השנה (קיץ, חורף ואביב). במשך שלושת חודשי התכנית יקימו האמניות והאמנים גוף עבודה חדש מבוסס מחקר שקשור לאוסף המוזיאון, תכניו ותפישתו הייחודית.

האמניות והאמנים יידרשו להגיע למוזיאון לשני ימי עבודה שבועיים לפחות, במשך שלושת חודשי התכנית; זאת לצרכי מחקר, מפגש עם צוות המוזיאון, אוצרים ואנשי חינוך ולצורך עבודה שותפת על יצירה חדשה בחלל הסטודיו שיוענק להם.

בנוסף, במהלך שהותם יפתחו האמניות והאמנים הצעה לפעילות חינוכית/קהילתית שתנבע מתוך המחקר ו/או ממהלך העבודה האמנותית שלהם, בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם הצוות החינוכי של המוזיאון ומנהלת/אוצרת התכנית. על האמניות והאמנים להעביר לפחות שלושה מפגשים במהלך שהותם בתכנית או עד תום השנה הקלנדרית של התכנית בכללותה (יוני 2022).

על האמניות והאמנים להקים פרויקט/גוף עבודה חדש עד מאי 2022. הפרויקטים שיתגבשו בתכנית הרזידנסי של האמניות והאמנים הנבחרים יוצגו בתערוכה מסכמת, שתעמוד למשך שלושה חודשים בתום תכנית הרזידנסי השנתית (יוני/יולי 2022).

קטלוג, המקיף את התכנית ואת התערוכה, יתלווה לתערוכה; כמו כן תפורסם תכנית פעילות ציבורית עשירה שתכלול מפגשי אמן, סיורים, הרצאות ופעילויות חוויתיות/התנסותיות לקהילה. על האמניות והאמנים לקחת חלק בתכנית הציבורית שתלווה את התערוכה.

תכנית הרזידנסי אינה מחייבת מגורים בירושלים.

נסיעות יגולמו בשכר החודשי.

בחירת האמניות והאמנים תיעשה על סמך איכות וניסיון מקצועי.

אוצרת התכנית: סאלי הפטל נוה

תנאי סף להגשת בקשה:

 1. 1. אמניות או אמנים שיגישו מועמדותם לתוכנית הרזידנסי יהיו מי שהציגו בעבר לפחות תערוכת יחיד אחת והשתתפו לפחות בארבע תערוכות קבוצתיות במוסדות וגלריות מוכרים.
 2. 2. אמניות או אמנים יוכלו להגיש בקשה אחת בלבד למועצת הפיס לתרבות ולאמנות בשנת 2021. יודגש כי אמנית או אמן המתכוונים להגיש מועמדות לתכנית הרזידנסי לא יוכלו להגיש בקשות למענק במסגרת הקולות הקוראים של מועצת הפיס שפורסמו בינואר 2021 (לדוגמה, לא ניתן יהיה להגיש בקשה למענק עבור קטלוג, ספר אמנ/ית וכדומה).
 3. 3. עדיפות תינתן לאמניות ואמנים בוגרי בתי ספר לאמנות ובעלי ניסיון של לפחות 5 שנים בתחום.
 4. 4. האמניות והאמנים מתחייבים לקיים את כל הדרישות והתנאים של תכנית הרזידנסי המוצעת, בהתאם למתוכנן וללוחות הזמנים שנקבעו על ידי מוזיאון ארצות המקרא.
 5. 5. האמניות והאמנים הם בעלי אזרחות ישראלית.

צרופות

 1. 1. פרטים אישיים: שם, כתובת, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.
 2. 2. קורות חיים מקצועיים
 3. 3. 15 דימויים של עבודות קודמות (כולל פרטים מלאים על העבודות: כותרת, שנה, טכניקה, מידות)
 4. 4. הצהרת אמנ/ית.

קריטריונים לבחירת אמניות ואמני תכנית הרזידנסי

 1. 1. ניסיון מקצועי של האמניות והאמנים בהתייחס לעבודות קודמות ולקורות החיים.
 2. 2. התרומה המקצועית של תכנית הרזידנסי לקידומם של האמניות והאמנים.

לפרטים נוספים על התכנית dep.dir@blmj.org.

את ההצעה יש לשלוח במסמך PDF אחד, שמשקלו לא יעלה על 8MG , לכתובת: dep.dir@blmj.org

מועד אחרון להגשה: 15.6.21

לא יתקבלו הצעות שיוגשו לאחר המועד הנקוב.

לא ייבחנו הצעות שלא יוגשו ו/או יעמדו בדרישות המלאות המצוינות לעיל.

תשובות ישלחו בדואר אלקטרוני חוזר בתחילת יולי 2021.