עזרו לנו לחולל שינוי!

מוזיאון ארצות המקרא ירושלים פתח את שעריו לציבור ב-11 במאי 1992, ומאז זכה להכרה בינלאומית כמרכז אוניברסלי לתרבות ולחינוך.
המוזיאון הינו עמותה ללא מטרות רווח אשר מסתמכת על תורמים וקרנות למימון פעילויותיו.

אנו מציעים לכם לתמוך במוזיאון ארצות המקרא ירושלים ולהצטרף לתורמים ולקרנות אשר תמיכתן מסייעת למוזיאון לשמור על מקומו בחוד החנית של מוסדות התרבות בישראל.
תמיכתכם תאפשר למספר רב של מבקרים מהארץ ומהעולם להמשיך ולבקר במוזיאון, ללמוד על ההיסטוריה של תרבויות המזרח הקרוב הקדום, על זיקתן לעם ישראל והשפעתן על אירועים מרכזיים בתולדות ישראל בתקופת המקרא.

תרומתכם תסייע לנו בתחומים הבאים:

  • פיתוחן של תערוכות מיוחדות
  • פיתוח תכניות חינוכיות חדשניות עבור כל הגילאים, הדתות והלאומים
  • ביצוע מחקרים מדעים וסימפוזיונים בינלאומיים
  • בניית תכניות לאוכלוסיות מיוחדות
  • קידום נושא הצדק החברתי דרך פרויקטים לעידוד מנהיגות וכבוד הדדי בקרב אוכלוסיות מגוונות בישראל.
  • הוצאה לאור של קטלוגים

כל תרומה למוזיאון הינה בעלת ערך ותתרום לפיתוחו,
אנו מודים לכם מראש על תרומתכם ומצפים לראותכם בקרוב בירושלים!

לשאלות ופניות מיוחדות מוזמנים.ות לפנות אל:
ד"ר ריסה לויט – מנכ"לית המוזיאון בטלפון: 02-5955302 | דוא"ל:
director@blmj.org
או – נטליה קובל – מנהלת פרויקטים ופיתוח בטלפון: 02
-5955303 | דוא"ל: operations@blmj.org

*תרומה למוזיאון מוכרת כהוצאה לצרכי מס בישראל, ארצות הברית, קנדה, גרמניה ואנגליה.