פעילויות ואירועים

הרצאות ימי רביעי


ימי רביעי בשעה 18:00

*** שימו לב, לאור המצב ובהתאם להנחיות, ההרצאות יהיו מקוונות וישודרו בזום ובשידור חי פייסבוק,
אלא אם כן תצא הודעה אחרת. 
ההשתתפות בהרצאות שתתקיימנה בזום הינה חינם ***


אפריל

7/4/21 | ערב יום השואה, לא תתקיים הרצאה

14/4/21 | יום הזיכרון, לא תתקיים הרצאה

21/4/21 | זיכרון חקוק באבן – הארכיאולוגיה מגלה את ירושלים בתש"ח, יהושע לביא, אוניברסיטת בר-אילן
במהלך ההרצאה נציג בתי קברות בירושלים במבט של ארכיאולוג ונדגים את הדרך בה אפשר לדובב שטחים "מתים" ולקלוט משמעויות עומק בעזרת כלים הלקוחים מדיסציפלינה שונה. נעסוק בשאלות - מהו בית קברות מעבר להיותו שטח לאחסון גופות? מה אומרות לנו המצבות? איך מסודרות החלקות ומה עוד יש בו שאינו קברים? בית קברות הוא תל רב שכבתי, והוא משמש תמונת מראה של הישוב אותו הוא משרת. כך היה תמיד וכך יהיה תמיד.

בית הקברות או בכינויו בית החיים הוא אתר חי פעיל ואפילו קצת משעשע. מתנקזות אליו כל האמונות התקוות התסכולים והשאיפות הבלתי ממומשות, ולפעמים הוא מצליח לשנות את ההיסטוריה או לפחות את ידיעותינו אודותיה.

יהושע לביא, מורה דרך וארכיאולוג, סיים תואר ראשון ושני בהצטיינות יתירה. מדריך בכיר בעיר דוד, חוקר במכון מגלי"ם, חפר במשלחות לתל צפית (גת) ותל שושה (גבע פרשים). תלמיד לתואר שלישי באוניברסיטת בר אילן, נושא המחקר: "הפוליטיקה של בתי הקברות -ירושלים במלחמת העצמאות כמקרה מבחן".הרשמה להרצאה בזום >>>


28/4/21 | תימן משבא לירושלים

פרטים יפורסמו בהמשך.


 

 צילום: דוד סעד