תכניות חינוכיות

עזרים למורה

 
המוזאון פועל להעשרת תכני הלימוד בתנ"ך ובהיסטוריה בבתי הספר באמצעות הנגשת והצגת החפצים המספרים את סיפורי המקרא.

להלן קישורים לסרטונים שונים שהפקנו כאן במוזאון לשימושכם המורים בבית הספר:
 

פסל רעמסס>>>

בנות צלופחד>>>

דגם העיר בבל>>>

גביע מעוטר בתבליט – אריות ושוורים בעולם העתיק>>>

חותמות בעולם העתיק>>>

דגם ארמון סנחריב בנינוה>>>

כלי נשק בעולם הקדום>>>

הפירמידות של גיזה>>>

האל בעל>>>