קבוצות מאורגנות

בעקבות התנ"ך במוזיאון ארצות המקרא


3.2.2021 | השתלמות מספר 582 
יום עיון | מדריך: יהודה קפלן | עברית | שעות: 9:00-14:30
מיקום: זום 

 

תכנית השתלמות
יום העיון יתמקד בארצות המקרא בהקשר לסיפורי התנ"ך והיסטוריוגרפיה המקראית, תוך שילוב ממצאים רלוונטיים מתצוגות מוזיאון ארצות המקרא ובהתאם לרעיון המנחה אותו.

נדון במרחב של המזרח הקרוב הקדום – "ארצות המקרא" – בפרספקטיבה תרבותית היסטורית ובמקומה של א"י כארץ גשר בין יבשות ותרבויות.

נושאי יום העיון:

  • ראשית הציוויליזציה במזרח הקרוב הקדום: ראשית התיישבות הקבע, הכפרים הראשונים בתקופה הניאוליתית והקבלה לסיפורי הראשית בתנ"ך, הופעת הערים הראשונות, התמחות והמצאת הכתב; 
  • סיפור מגדל בבל ומסע אברהם מאור כשדים לכנען; פוליתאיזם מול מונותאיזם לאור הדת במסופוטמיה הקדומה; 
  • הירידה למצרים והיציאה ממנה על רקע תרבות מצרים הקדומה: פולחן אל השמש, דמות המלך ועולם המתים;
  • ממלכות ישראל ויהודה ושכניהן בתקופת בית ראשון;
  • המורשת המקראית בתקופה הבתר-מקראית: התנ"ך באומנות הנוצרית וביהדות בתקופה הביזנטית.

 

לו"ז:
8:30 – התכנסות ורישום

9:00 – 10:30– מאדם עד משה – מערש הציוויליזציה ועד לסיפור יציאת מצרים
10:30 – 10:45 – הפסקה

10:45 – 12:15 – ימי בית ראשון והאימפריות הגדולות
12:15 – 12:30 – הפסקה
12:30 – 13:30 – משיבת ציון ועד ראשית הנצרותמחיר השתתפות: 90 ₪  | לפרטים נוספים:  02-5955305

*** ההרשמה להשתלמות תתאפשר עד יום שלישי 2.2.2021 בשעה 13:00 ***