קבוצות מאורגנות

בעקבות התנ"ך במוזיאון ארצות המקרא


17.07.2020 | השתלמות מספר 535 (1 פנימי)
סיור במוזיאון | מדריך: יהודה קפלן | עברית | שעות: 8:30-13:45
מיקום: מוזיאון ארצות המקרא ירושלים 


תכנית השתלמות: 
היכרות מעמיקה עם מוזיאון ארצות המקרא בהקשר לסיפורי התנ"ך והיסטוריוגרפיה המקראית. מבוא על המוזיאון, סיפור הקמתו ואוספיו. מבוא – מקומה של א"י כארץ גשר בין יבשות ותרבויות בלב "ארצות המקרא"; מאדם עד נח – ראשית הציוויליזציה במזרח הקרוב הקדום: ראשית התיישבות הקבע, הכפרים הראשונים בתקופה הניאוליתית והקבלה לסיפורי הראשית בתנ"ך, הופעת הערים הראשונות, התמחות והמצאת הכתב; סיפור מגדל בבל ומסע אברהם מאור כשדים לכנען; פוליתאיזם מול מונותאיזם לאור הדת במסופוטמיה הקדומה; הירידה למצרים והיציאה ממנה ע"ר תרבות מצרים הקדומה: פולחן אל השמש, דמות המלך ועולם המתים; ממלכות ישראל ויהודה ושכניהן בתקופת בית ראשון; המורשת המקראית בתקופה הבתר-מקראית: התנ"ך באומנות הנוצרית וביהדות בתקופה הביזנטית.

מסלול: תערוכת הקבע, התערוכה המיוחדת "תימן – משבא לירושלים"

לו"ז: 

8:30 – התכנסות ורישום
9:00 – 10:30 – מאדם עד משה  (גלריות 1 – 10)
10:30 -10:45 – הפסקה
10:45 – 12:15 – ימי בית ראשון והאימפריות (גלריות 14- 15), כולל תערוכת: תימן – משבא לירושלים
12:15 – 12:45 – הפסקת צהריים
12:45 – 13:45 – גלות בבל והתקופות המאוחרות
13:45 – סיום ופיזור

מחיר השתתפות: 90 ₪  | ציוד נדרש: אוכל ושתייה לכל היום | לפרטים נוספים:  02-5955305


*** הכרטיסים אזלו, ההרשמה להשתלמות הסתיימה ***
לרשימת המתנה חייגו: 02-5955305