קבוצות מאורגנות

בעקבות התנ"ך במוזיאון ארצות המקרא - אנגלית


28.04.2021 | השתלמות מספר 585

סיור במוזיאון | מדריך: יהודה קפלן | English  | שעות 9:00-14:30 תכנית השתלמות: היכרות מעמיקה עם מוזיאון ארצות המקרא בהקשר לסיפורי התנ"ך והיסטוריוגרפיה המקראית. מבוא על המוזיאון, סיפור הקמתו ואוספיו. מבוא – מקומה של א"י כארץ גשר בין יבשות ותרבויות בלב "ארצות המקרא"; מאדם עד נח – ראשית הציוויליזציה במזרח הקרוב הקדום: ראשית התיישבות הקבע, הכפרים הראשונים בתקופה הניאוליתית והקבלה לסיפורי הראשית בתנ"ך, הופעת הערים הראשונות, התמחות והמצאת הכתב; סיפור מגדל בבל ומסע אברהם מאור כשדים לכנען; פוליתאיזם מול מונותאיזם לאור הדת במסופוטמיה הקדומה; הירידה למצרים והיציאה ממנה ע"ר תרבות מצרים הקדומה: פולחן אל השמש, דמות המלך ועולם המתים; ממלכות ישראל ויהודה ושכניהן בתקופת בית ראשון; המורשת המקראית בתקופה הבתר-מקראית: התנ"ך באומנות הנוצרית וביהדות בתקופה הביזנטית.

מסלול: תערוכת הקבע, התערוכה המיוחדת "תימן – משבא לירושלים"

לו"ז: 

9:00 – התכנסות ורישום
9:30 – 11:00 – מאדם עד משה  (גלריות 1 – 10)

11:00 -11:15 – הפסקה
11:15 – 12:55 – ימי בית ראשון והאימפריות (גלריות 14- 15), כולל תערוכת: תימן – משבא לירושלים
12:45 – 13:15 – הפסקת צהריים
13:15 – 14:15 – גלות בבל והתקופות המאוחרות
14:15 – סיום ופיזור

מחיר למשתתף: 90 ₪  | לפרטים נוספים:  02-5955305

*** ההרשמה להשתלמות תתאפשר עד יום שלישי 27.04.2021 בשעה 13:00 ***