קבוצות מאורגנות

ישראל ויהודה בצל האימפריות הגדולות

צילום: שי וזדיאס

03.03.2021 | השתלמות מספר 583
יום עיון בשילוב סיורים במוזיאון | מדריך: יהודה קפלן | עברית | 9:00-14:30
מיקום: מוזיאון ארצות המקרא ירושלים
 

תכנית השתלמותראשית העידן האימפריאלי בתולדות א"י מתחיל בימי שלטון האימפריות הגדולות, אשור ובבל, שהביא לחיסולן של ממלכות ישראל ויהודה (במאות השמינית – השישית לפנה"ס); דפוסי השלטון האימפריאלי האשורי, המנגנון הצבאי, החלוקה לפחוות וההגליות ההמוניות, בהקשר לאירועים מתקופת בית ראשון: כיבושי תגלת פלאסר ג', חורבן שומרון בידי סרגון ב' ומסע סנחריב ליהודה; חורבן יהודה וגלות בבל לאור עדויות חדשות מתעודות אל-יהודו, ומעמדה ומקומה של פחוות יהד באימפריה הפרסית בימי שיבת ציון וראשית תקופת בית השני.

מסלול: תערוכת הקבע, התערוכה המיוחדת: "ירושלים שהיתה בבבל"

לו"ז
9:00 – 9:30 – התכנסות

9:30 – 11:00 – הרצאה: ישראל ויהודה בצל האימפריה האשורית
11:00 – 11:15 – הפסקה
11:15 – 12:45 – סיור בתערוכת הקבע (גלריות 14, 15, 16)
12:45 – 13:15 – הפסקת צהריים
13:15 – 14:15 – סיור בתערוכת: ירושלים שהיתה בבבל
14:15 – סיום ופיזור


מחיר למשתתף: 90 ₪ | ציוד נדרש: אוכל ושתייה לכל היום | לפרטים נוספים:  02-5955305

*** ההרשמה להשתלמות תתאפשר עד יום שלישי 02.03.2021 בשעה 13:00 ***