קבוצות מאורגנות

ישראל ויהודה בצל האימפריות הגדולות - אנגלית

 

צילום: שי וזדיאס


19.2.2021 | השתלמות מספר 472
יום עיון בשילוב סיורים במוזיאון | מדריך: יהודה קפלן | English  | שעות: 9:00-14:30

מיקום: מוזיאון ארצות המקרא ירושלים

תכנית השתלמותראשית העידן האימפריאלי בתולדות א"י מתחיל בימי שלטון האימפריות הגדולות, אשור ובבל, שהביא לחיסולן של ממלכות ישראל ויהודה (במאות השמינית – השישית לפנה"ס); דפוסי השלטון האימפריאלי האשורי, המנגנון הצבאי, החלוקה לפחוות וההגליות ההמוניות, בהקשר לאירועים מתקופת בית ראשון: כיבושי תגלת פלאסר ג', חורבן שומרון בידי סרגון ב' ומסע סנחריב ליהודה; חורבן יהודה וגלות בבל לאור עדויות חדשות מתעודות אל-יהודו, ומעמדה ומקומה של פחוות יהד באימפריה הפרסית בימי שיבת ציון וראשית תקופת בית השני.

מסלול: תערוכת הקבע, התערוכה המיוחדת: "ירושלים שהיתה בבבל"


לו"ז

8:30 – 9:00 – התכנסות

9:00 – 10:30 – הרצאה: ישראל ויהודה בצל האימפריה האשורית
10:30 – 10:45 – הפסקה
10:45 – 12:30 – סיור בתערוכת הקבע (גלריות 14, 15, 16)
12:30 – 13:00 – הפסקת צהריים
13:00 – 13:45 – סיור בתערוכת: ירושלים שהיתה בבבל
13:45 – סיום ופיזור


מחיר למשתתף: 90 ₪ | ציוד נדרש: אוכל ושתייה לכל היום | 
לפרטים נוספים:  02-5955305

*** ההרשמה להשתלמות תתאפשר עד יום חמישי 18.02.2021 בשעה 13:00 ***