קבוצות מאורגנות

אדומיאה ויהודה: חידושים מהחפירות בשפלת יהודה

צילום: שי וזדיאס

21.5.2021 | השתלמות מספר 475
יום עיון | מרצה: ד"ר אורן גוטפלד | עברית | שעות: 8:30-13:00 
מיקום: מוזיאון ארצות המקרא ירושלים

תכנית השתלמות
נסקור את החידושים מהחפירות בשפלת יהודה בעשור האחרון תוך  הצגת הגילויים מאתרי מפתח כגון חורבת בית לויה, חורבת עמודה, חורבת ק'צרה (מערת סלומה), חורבת מדרס, חורבת א-ראעי (צקלג).  נדון במקומה של שפלת יהודה במרחב, לאורך התקופות הקלאסיות (התקופה ההלניסטית –הרומית), הביזאנטית והאסלאמית. נכיר את האוכלוסיות הפגאנית אדומית, היהודית, הנוצרית והמוסלמית ונראה כיצד הן באות לידי ביטוי בממצא החומרי והאדריכלי. נדון כיצד הארכיאולוגיה משנה את ההיסטוריה ומאתגרת את הידוע לנו מכתביו של יוסף בן-מתתיהו. כמו כן, נעסוק בשימוש הגובר בטכנולוגיה במחקר הארכיאולוגי ונתייחס לשפלת יהודה כמקרה מבחן לשילוב רחפנים בעולם הסקר הארכיאולוגי.


לו"ז
8:30 – התכנסות ורישום

9:00 – 10:30 – חידושים וגילויים מחפירות שפלת יהודה
10:30 – 10:45 - הפסקה
10:45 – 11:45 – ארכיאולוגיה ורחפנים
11:45 – 12:00 - הפסקה
12:00 – 13:00 – יהודה המכבי או יוחנן הורקנוס: הקרדום משנה את ההיסטוריה

מחיר למשתתף: 90  | לפרטים נוספים:  02-5955305

*** ההרשמה להשתלמות תתאפשר עד יום חמישי 20.05.2021 בשעה 13:00 ***