קבוצות מאורגנות

העיר העליונה של ירושלים: חידושים מחפירות הרובע היהודי

צילום: שי וזדיאס

09.04.2021 | השתלמות מספר 586
יום עיון | מרצה: ד"ר אורן גוטפלד | עברית | שעות: 8:30-13:00

*** ההשתלמות תועבר בזום ***

 
תכנית השתלמותנסקור את החידושים והגילויים מחפירות משלחת חפירות הרובע בעשור האחרון באתרי מפתח כגון בית כנסת החורבה, בית כנסת תפארת ישראל, הבריכה המדורגת וכו'. נדון במעבר של ירושלים מעיר אלילית לנוצרית בתקופות הרומית-ביזאנטית ונדון בהתחדשות האתרים התיירותיים ברובע היהודי: הבית השרוף, הרובע ההרודיאני, הבריכה המדורגת, מעלית הכותל ועוד.

לו"ז
8:30 – התכנסות ורישום

9:00 – 10:30 –סיכום חפירות משלחת הרובע היהודי בעשור האחרון.
10:30 – 10:45 - הפסקה
10:45 – 11:45 –  מאיליה קאפיטולינה להאגיה פוליס הירושלימה
11:45 – 12:00 - הפסקה
12:00 – 13:00 – התחדשות אתרי התיירות ברובע היהודי 

מחיר למשתתף: 90 ₪  | לפרטים נוספים:  02-5955305

*** 
ההרשמה להשתלמות נסגרה ***