קבוצות מאורגנות

בין פטרה לעזה: חידושים בחקר הנבטים - אנגלית

צילום: שי וזדיאס

23.4.2021 | השתלמות מספר 548 (11 פנימי)
יום עיון | מרצה: ד"ר טלי (פיית) אריקסון גיני | English | שעות: 8:30-13:00
מיקום: מוזיאון ארצות המקרא ירושלים 

תכנית השתלמות: קרוב לחמישים שנה חלפו מאז שפרופ' אברהם נגב התחיל לפרסם את מחקריו על התרבות הנבטית, לאור ממצאיו בחפירות הארכיאולוגיות שערך בהר הנגב. חפירותיו ומחקרו התמקד בעיקר ב"ערים הנבטיות" ממשית, עבדת ושבטה. חוקרים אחרים, כגון רודולף כהן, ערכו חפירות באתרים נבטיים מסוג אחר בדרך הבשמים על ציר פטרה – עזה, כגון אורחן מור (שהיתה ידועה בשם מואה), מצד נקרות, שער רמון ועוד. חפירות אלה כמו גם החפירות האחרונות בנגב, בפטרה ובדרום ירדן שפכו אור חדש על הארכיאולוגיה, התרבות והדת של הנבטים.

נסקור את הממצאים האחרונים מהנגב ומפטרה, נדון במסקנות הנובעות מממצאי החפירות הארכיאולוגיות של אתרים כמו ממשית, עבדת, שבטה, ניצנה, רחובות בנגב, חלוצה, חורבת חצצה, עין תמר ועין רחל, כמו גם באתרים אחרים על דרך הבשמים ובפטרה עצמה.

לו"ז

8:30 – התכנסות ורישום

9:00 – 10:30 – בין פטרה לעזה: חידושים בחקר הנבטים – חלק א'
10:30 -10:45 – הפסקה
10:45 – 11:45 –  בין פטרה לעזה: חידושים בחקר הנבטים – חלק ב'
11:45 – 12:00 - הפסקה
12:00 – 13:00 – בין פטרה לעזה: חידושים בחקר הנבטים – חלק ג'

מחיר למשתתף: 90 ₪ | ציוד נדרש:  אוכל ושתייה לכל היום | לפרטים נוספים:  02-5955305