קבוצות מאורגנות

חידושים בארכיאולוגיה של מרד בר-כוכבא

07.05.2021 | השתלמות מספר 587
יום עיון | מרצה: פרופ' בועז זיסו, אוניברסיטת בר אילן | עברית | שעות: 8:30-13:00
מיקום: מוזיאון ארצות המקרא ירושלים

תכנית השתלמותמרד בר-כוכבא היווה נקודת השיא של תנועת ההתנגדות היהודית לשלטון האימפריה הרומית בארץ-ישראל. במהלך המרד שנמשך שלוש וחצי שנים, בין השנים 136-132 לסה"נ, הוקמה מדינה יהודית עצמאית בהנהגתו של שמעון בן-כוסבא, שבה פעלו רשויות שלטון, נטבעו מטבעות והוחכרו קרקעות.
אין בידינו אף חיבור היסטורי (רומי או יהודי) המתאר את מרד בר-כוכבא באופן שיטתי ומפורט. בשל כך, מחקר מרד בר-כוכבא נסמך על מקורות אחרים ומאוחרים, שונים זה מזה במגמתם ובמהימנותם. במצב מחקר זה עולה חשיבותו של המחקר הארכיאולוגי, האדריכלי, הפאפירולוגי, האפיגראפי והנומיסמטי. סקירת מידע זה תעמוד במרכז ההשתלמות. התכנים העיקריים בהם נעסוק:

1. ארץ-יהודה לאחר מרד החורבן (70-132 לסה"נ)
2. ייסודה של העיר הרומית אליה קפיטולינה על חורבות ירושלים כסיבה עיקרית לפרוץ מרד בר-כוכבא.
3. ההכנות למרד ותופעת מערכות המסתור.
4. "מדינת המורדים": חלוקה מינהלית, הנהגה, מינהל וכלכלה; 
5. ביתר והרודיון, שני מעוזים של המורדים.
6. מערות המפלט וממצאיהן העיקריים, בדגש על ממצאים כתובים בולטים שהביאו אליהן הפליטים: איגרות שנשלחו ממפקדת המרד, מגילות מקראיות, תעודות כלכליות.


לו"ז
9:00 – 10:30 – חידושים בארכיאולוגיה של מרד בר-כוכבא, חלק א'

10:30 – 10:45 - הפסקה
10:45 – 11:45 – חידושים בארכיאולוגיה של מרד בר-כוכבא, חלק ב'

11:45 – 12:00 – הפסקה
12:00 – 13:00 – חידושים בארכיאולוגיה של מרד בר-כוכבא, חלק ג'

מחיר למשתתף: 90 ₪ | 
לפרטים נוספים:  02-5955305

*** ההרשמה להשתלמות תתאפשר עד יום חמישי 06.05.2021 בשעה 13:00 ***