קבוצות מאורגנות

בידור להמונים בארץ ישראל הרומית והביזאנטית

צילום: שי וזדיאס

12.2.2021 | השתלמות מספר 546 (14 פנימי)
יום עיון | מרצה: פרופ' בועז זיסו, אוניברסיטת בר אילן | עברית | שעות: 8:30-13:00

מיקום: מוזיאון ארצות המקרא ירושלים

תכנית השתלמותההשתלמות תעסוק במבני הבידור להמונים בארץ-ישראל ובעולם העתיק: תיאטרון ואודאון, היפודרום, אצטדיון ואמפיתיאטרון. נעמוד מקרוב על מקומם של המבנים המרשימים הללו בחיי היום יום של תושבי הערים היווניות, הרומיות והביזאנטיות בארץ-ישראל ובאגן הים התיכון. למעט האמפיתיאטרון, שהוא המצאה רומית מובהקת, המבנים הללו התפתחו והתגבשו על אדמן יוון, הן מבחינת תכנים והן מבחינת מבנה אדריכלי. משם הם הגיעו אל רומא ונפוצו ברחבי העולם הקלאסי תוך שינויים והתאמות. לאחר שנסקור את התכנים ואת העקרונות האדריכליים המאפיינים את המבנים השונים, נבדוק את אופן קליטתם ומידת התאמתם אל אוכלוסיות ארץ-ישראל ובמיוחד אל הקהילה היהודית. נבחן את תגובתם של חז"ל אל התיאטרון והאמפיתיאטרון הרומי ונלמד על ירידתם ועל סופם של המוסדות הללו בד בבד עם עליית כוחה ומעמדה של הכנסייה הנוצרית בתקופה הביזאנטית.

לו"ז
9:00 – 10:30 - בידור להמונים בארץ ישראל הרומית והביזאנטית, חלק א'

10:30 – 10:45 - הפסקה
10:45 – 11:45 – בידור להמונים בארץ ישראל הרומית והביזאנטית, חלק ב'
11:45 – 12:00 – הפסקה
12:00 – 13:00 – בידור להמונים בארץ ישראל הרומית והביזאנטית, חלק ג'


מחיר למשתתף: 90 ₪ | ציוד נדרש: אוכל ושתייה לכל היום | 
לפרטים נוספים:  02-5955305