קבוצות מאורגנות

ללכת כמו מצרי

צילום: שי וזדיאס


22.1.2021 | השתלמות מספר 552 (18 פנימי)
יום עיון | מרצה: אורי מאירי | עברית | שעות ומיקום: 8:30-13:00

מיקום: מוזיאון ארצות המקרא ירושלים

תכנית השתלמות
יום עיון בנושא מצרים העתיקה וייצוגיה בגלריות המוזיאון עם חיבור לסיפורי המקרא. נתוודע לנקודות ציון חשובות בתולדותיה של מצרים מתקופת התגבשות הממלכה בסוף האלף הרביעי לפנה"ס עד סוף תקופת הממלכה החדשה (המאה ה-11 לפנה"ס). נכיר את מאפייניה העיקריים של תרבות ייחודית זו ונתמקד בסוגיות נבחרות הקשורות לריאליה המצרית כפי שהיא משתקפת בסיפור יוסף ובתיאור שעבוד בני ישראל ויציאת מצרים.


לו"ז

8:30 – התכנסות ורישום

9:00 – 10:30 – סיור בגלריות המוזיאון, חלק א'
10:30 – 10:45 - הפסקה
10:45 – 11:45 – סיור בגלריות המוזיאון, חלק ב'
11:45 – 12:00 - הפסקה
12:00 – 13:00 – "עברנו את פרעה", הרצאה שתעסוק בתרבות מצרים כפי שהיא משתקפת בתנ"ך

מחיר למשתתף: 90 ₪ | ציוד נדרש: אוכל ושתייה לכל היום | לפרטים נוספים:  02-5955305