תכניות חינוכיות

דמותו של אברהם

מפגשים בין תלמידים ערבים ותלמידים יהודים

"אדם לא קיים בעולם בפני עצמו אלא תמיד בזיקה לאחר.  האדם קיים או בזיקה של אני-ואתה או בזיקה של אני-והזר. הדיבור של אני והזר, הדיבור של "הוא", לעולם לא יכול להיאמר במלוא הנוכחות ותמיד יש בו ניכור פחד ומרחק. והדיבור של אני ואתה מביא איתו נוכחות קירבה וזיקה לאדם האחר"  

כללי
מאז שנת 1998 מתקיים במוזיאון ארצות המקרא פרויקט ייחודי המפגיש מדי שנה מאות תלמידים ערבים ויהודים מכתות ד'. מטרת הפרויקט לעודד היכרות וחינוך לכבוד הדדי ולסובלנות בין ילדים ו/ או נערים ערבים ויהודים החיים בעיר ירושלים. הפרויקט יוצא מתוך נקודת הנחה שהבסיס לעתיד טוב יותר, המבוסס על חיים של שיתוף, הבנה ושלום, צריך להתחיל בשלב מוקדם, כתהליך חינוכי מתמשך.

הפרויקט שואב את שמו והשראתו מאברהם אבינו / סיידנא אבראהים, דמות מפתח ביהדות ובאסלאם ואביהם המשותף של שני העמים, המגלם בדמותו ערכים של כבוד לזולת, יושר וכן את השאיפה לשלום בין שכנים. במסגרת הפרויקט לומדים המשתתפים להכיר אחד את השני, להבין יותר את התרבויות והמסורות של שני העמים ולהתמודד עם סטריאוטיפים ודעות קדומות. הילדים מעמיקים את הידע שלהם על תרבותם, לומדים על תרבותו של האחר, ולומדים לכבד את השוני - מרכיב חשוב בבניית עתיד של חיי שותפות מוצלחים.

הרעיון המרכזי
מוזיאון ארצות המקרא ירושלים פועל לחיזוק ההידברות ולטיפוח הסובלנות והכבוד בין הקבוצות השונות בחברה. מטרת המפגשים לעודד היכרות, דו-שיח ופעילות משותפת באווירת סובלנות וכבוד לתרבותו של האחר.

במסגרת הפרויקט ייפגשו במוזיאון תלמידים, מחנכים והורים ערבים ויהודים וישתתפו בסדרת פעילויות ויתוודעו אל מורשתם התרבותית המשותפת המגולמת בדמותו של אברהם / אבראהים, האב המשותף  לשני העמים.

יעדי הפרויקט:

  • המשתתפים יכירו זה את זה על בסיס אישי ויתעמתו עם חששות, סטריאוטיפים ודעות קדומות.
  • המשתתפים יכירו את הרקע התרבותי המשותף לשני העמים באמצעות המסורות אודות אברהם / אבראהים ביהדות, בנצרות ובאסלאם ויתוודעו למושגי יסוד ומנהגים המייחדים כל תרבות.
  • המשתתפים יחוו למידה, יצירה ומשחק משותפים כאמצעים להכרת השונה, קבלת האחר וכיבודו.
  • לעודד שיתוף פעולה ודו-שיח פדגוגי בין אנשי חינוך משני המגזרים (מנהלים ומחנכים).
  • לחשוף את הפרויקט ומסריו בפני קהילות המיוצגות בבתי הספר (תלמידים נוספים, בני משפחה ודמויות נוספות בקהילה)


במסגרת בתכנית, מתקיימים ארבעה מפגשים ואירוע סיום בנוכחות הורי התלמידים.
 

למידע נוסף, ניתן לפנות בדוא"ל: Education@blmj.org


צילומים: יח"צ מוזיאון