תערוכות

סיורים והדרכות בתערוכות לצפייה אונליין

סדרת סיורים | סטארט-אפ ארצות המקראאל שורשי החדשנות הישראלית
בעקבות המצאות מרכזיות ששינו את העולם הקדום אל מול המצאות ישראליות עכשוויות המשנות את המציאות שלנו כיום, בשישה נושאים מרכזיים: מים, בריאות, מידע, מהפכת העיור, סביבה והחלל. 

לסרטון בנושא "מים"

לסרטון בנושא "בריאות"

לסרטון בנושא "מידע"

לסרטון בנושא "מהפכת העיור"

לסרטון בנושא "סביבה"

לסרטון בנושא "החלל"
 

סיור וירטואלי | ירושלים שהייתה בבבל - אור חדש על גולי יהודה
סיפורם המרתק של תושבי קהילת אל-יהודו - גולי יהודה בבבל שלאחר חורבן בית המקדש. 


סיור וירטואלי | בין דוד לגוליית - חידת קיאפה (תערוכת עבר)

תערוכה החושפת לראשונה את ממצאיה המרתקים של עיר מיסתורית בת 3000 שנה מתקופת דוד המלך.